میگه میدونی تو شبیه کیا هستی؟شبیه اینایی که صد سال تو یه جزیره گیر افتادن بعد یهو نجات پیدا میکنن و برمیگردن به تمدن ولی دیگه نمیتونن با جمعیت متمدن کنار بیان چون به اون جزیره عادت کردن و زندگی توی چهارچوبای جدید براشون ملال اوره تو دقیقا شبیه ادمایی هستی که صدساله ادم ندیدن و نمیتونن این شهریگری رو تحمل کنن
ممنون ازت...ولی...مگه بقیه چجوری ان؟ فکر میکردم همه ادما همین شکل باشن

+بی ربط طور:  قورمه سبزی با سبزی آش کشنده اس -_- اگه نمیتونین سبزیا رو از هم تشخیص بدید خواهشا نکنید این کارو با خودتون:/
منبع : از ذهن برباد رفته ام... |اصلا واسه همینه که دوستش دارم -_-
برچسب ها :